Staň se tím, koho příroda potřebuje

Stále je možné podat přihlášku!

Poznej blíže Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity

▼▼▼

Objevovat a poznávat přírodu, svět i roli člověka v něm. Objevovat zákonitosti vesmíru, které denně ovlivňují život na Zemi. Posouvat hranice lidského poznání a přitom poznávat sám sebe. Studovat za přítomnosti předních českých a zahraničních odborníků, kteří se stávají zdrojem nejen vědecké, ale také osobní inspirace pro studenty. Motivující a přátelské mezinárodní prostředí, ve kterém jsou studium, věda a výzkum vzájemně propojeny. To je Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity. Vyber si cestu svého poznávání světa: od genů po ekosystémy, od atomů po nové materiály.

Co můžeš studovat na PřF OU?

Biologie a ekologie

Naučíš se u nás všechny hlavní biologické disciplíny. Osvojíš si práci v laboratoři i terénu. Budeš umět naplno využívat laboratorní vybavení i analyzovat nejrůznější biologické vzorky. Biologii u nás můžeš studovat samostatně nebo v kombinaci s širokou škálou dalších programů. Uplatnění najdeš ve vědeckých centrech, laboratořích, institucích, které chrání přírodu, nebo jako učitel.

Environmentální geografie

Naučíš se u nás komplexně poznávat přírodní složky krajiny, jejich proměny v čase i vzájemné spolupůsobení přírody a člověka. Osvojíš si práci s nejrůznějšími měřícími i laboratorními přístroji, vyhodnocování vzorků i geografických dat nebo vytváření map. Výuku zažiješ i v terénu, jeskyních, v zázemí vodních děl a na exkurzích. Po studiu se neztratíš jako odborník na ochranu přírody, hydrolog, kartograf, geoinformatik nebo odborník ve vědeckých centrech.

Politická a ekonomická geografie

Naučíš se analyzovat politické, ekonomické a kulturní souvislosti českých a zahraničních regionů. Rozvineš své jazykové schopnosti, pochopíš rozhodovací procesy ve světě a osvojíš si tvorbu strategických dokumentů pro rozvoj území. Studovat naše programy můžeš samostatně nebo v kombinaci s širokou škálou jiných programů. Uplatníš se v mnoha institucích, veřejné správě a samosprávě, v soukromém sektoru nebo jako učitel.

Fyzika

U nás se naučíš využívat moderní měřící přístroje v laboratořích, objevíš využití superpočítače při vytváření nanostruktur nebo se staneš součástí výzkumných skupin, které propojují fyziku s biologií, chemií nebo informatikou. Studovat fyziku můžeš samostatně nebo v kombinaci s širokou škálou dalších programů. Uplatníš se v laboratořích, vědeckých centrech, průmyslu nebo jako učitel.

Chemie

Naučíš se u nás všechny základní chemické disciplíny – a to jak v teoretické, tak v praktické rovině. Studium chemie ti umožní pochopit fungování základních principů světa a přírody. Osvojíš si práci s laboratorními přístroji i analyzování nejrůznějších vzorků. Chemie ti otevře možnosti širokého uplatnění v průmyslovém sektoru, specializovaných laboratořích, výzkumných centrech nebo ve školství.

Informatika a počítače

Naučíš se u nás teoreticky i prakticky využívat IT technologie. Osvojíš si počítačovou architekturu, práci s algoritmy, databázemi, sítěmi, různými operačními systémy, programování i tvorbu aplikací. Studovat informatiku můžeš samostatně nebo v kombinaci s širokou škálou dalších programů. Uplatníš se v IT firmách, službách, veřejném sektoru nebo ve školství.

Matematika

Do hloubky rozvineš logické i analytické myšlení a tvořivost. V našich oborech se naučíš porozumět komplexním problémům, analyzovat je matematickými metodami, a následně nalézat i jejich řešení. Studovat matematiku můžeš samostatně nebo v kombinaci s širokou škálou dalších programů. Uplatníš se v průmyslu, státní správě, ve školství jako učitel, účetnictví, bankovnictví i IT sektoru.

Učitelství pro SŠ a pro 2. stupeň ZŠ

Pokud chceš pracovat s mladými lidmi, jednou z možností je učitelství. Dobrá zpráva je, že na PřF můžeš vybírat ze spousty různých oblastí a navíc můžeš na víceoborovém studiu kombinovat velmi různorodé obory i napříč fakultami – ať už IT s jazyky nebo geografii s tělesnou výchovou či třeba biologii s historií.

Dny otevřených dveří

Děkujeme všem návštěvníkům našich Dnů otevřených dveří Přírodovědecké fakulty OU za zapojení a za návštěvu – online 5. ledna i prezenčně 28. ledna 2022.

Live Q&A se studenty Přírodovědcké fakulty OU na Instagramu

Jaké je studium na PřF v Ostravě? Jací jsou vyučující? Jaké jsou výhody a nevýhody fakulty? Ptali jste se na vše, co vás zajímá, přímo současných studentů – živě 🔴📲 na našem Instagramu. Pokud jste nebyli u toho, udělejte si pohodu u záznamu.

VLOGY studentů a vyučujících o studijních programech (2021):

Podívej se na detailní přehled všech studijních programů na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a odešli e-přihlášku!