Tady začíná tvůj příběh

Stále můžeš podat přihlášku

Poznej blíže Přírodovědeckou fakultu OU

Objevovat a poznávat přírodu, svět i roli člověka v něm. Objevovat zákonitosti vesmíru, které denně ovlivňují život na Zemi. Posouvat hranice lidského poznání a přitom poznávat sám sebe. Studovat za přítomnosti předních českých a zahraničních odborníků, kteří se stávají zdrojem nejen vědecké, ale také osobní inspirace pro studenty. Motivující a přátelské mezinárodní prostředí, ve kterém jsou studium, věda a výzkum vzájemně propojeny. To je Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity. Vyber si cestu svého poznávání světa: od genů po ekosystémy, od atomů po nové materiály.

Co můžeš studovat na PřF OU?

Biologie

Naučíš se u nás všechny hlavní biologické disciplíny. Znalosti získáš při zkoumání živých organismů v přírodě a naučíš se pracovat s laboratorním vybavením i analyzovat nejrůznější biologické vzorky. Biologii můžeš studovat samostatně nebo v kombinaci s řadou dalších programů. Uplatnění najdeš v laboratořích, institucích chránících přírodu, vědeckých centrech nebo jako učitel.

Environmentální geografie

Naučíš se u nás komplexně poznávat přírodní složky krajiny, jejich proměny v čase i vzájemné spolupůsobení přírody a člověka. Osvojíš si práci s nejrůznějšími měřicími i laboratorními přístroji, vyhodnocování vzorků i geografických dat nebo vytváření map. Výuku zažiješ i v terénu a na exkurzích. Po studiu se neztratíš jako odborník na ochranu přírody, hydrolog, kartograf, geoinformatik nebo odborník ve vědeckých centrech.

Sociální geografie

Pochopíš politické, ekonomické a kulturní souvislosti rozvoje měst, regionů a států a rozhodovací procesy ve světě i v Česku. Poznáš zákonitosti světa kolem sebe a naučíš se jej aktivně měnit. Osvojíš si týmovou spolupráci a řízení projektů. Navíc výrazně rozvineš své jazykové schopnosti. Naše programy můžeš studovat samostatně nebo v kombinaci s bohatou nabídkou dalších programů. Získané vědomosti využiješ v mnoha institucích, orgánech veřejné správy a samosprávy, v soukromém sektoru či se můžeš dát na dráhu učitele.

Fyzika

Naučíš se u nás využívat moderní měřicí přístroje v laboratořích, objevíš využití superpočítače při vytváření nanostruktur a budeš součástí výzkumných skupin propojujících fyziku s biologií, chemií či informatikou. Fyziku u nás můžeš studovat samostatně nebo v kombinaci s množstvím dalších programů. Neztratíš se v laboratořích, vědeckých centrech, průmyslu nebo jako učitel.

Chemie

Naučíš se všechny základní chemické disciplíny – a to jak v teoretické, tak v praktické rovině. Studium chemie ti umožní pochopit fungování základních
principů světa a přírody. Osvojíš si práci s laboratorními přístroji i analyzování nejrůznějších vzorků. Uplatníš se v průmyslovém sektoru, specializovaných laboratořích, výzkumných centrech nebo ve školství.

Informatika

Naučíš se u nás teoreticky i prakticky využívat IT technologie. Osvojíš si počítačovou architekturu, práci s algoritmy, databázemi, sítěmi, operačními systémy, programování i tvorbu aplikací. Studovat informatiku můžeš samostatně nebo v kombinaci s pestrou nabídkou dalších programů. Kariéru nastartuješ v IT firmách, službách a veřejném sektoru nebo jako učitel.

Matematika

Do hloubky rozvineš logické i analytické myšlení a tvořivost. V našich oborech se naučíš porozumět komplexním problémům, analyzovat je matematickými metodami, a následně nalézat i jejich řešení. Studovat matematiku můžeš samostatně nebo v kombinaci s širokou škálou dalších programů. Uplatníš se v průmyslu, státní správě, ve školství jako učitel, v účetnictví, bankovnictví i IT sektoru.

Učitelství pro SŠ a pro 2. stupeň ZŠ

Pokud chceš pracovat s mladými lidmi, můžeš se najít jako učitel. U nás můžeš vybírat ze spousty různých oblastí, a navíc můžeš na víceoborovém studiu kombinovat velmi různorodé obory i napříč fakultami – ať už IT s jazyky nebo geografii s tělesnou výchovou či třeba biologii s historií.

Live Q&A se studenty Přírodovědcké fakulty OU na Instagramu

Jaké je studium na PřF v Ostravě? Jací jsou vyučující? Jaké jsou výhody a nevýhody fakulty? Ptali jste se na vše, co vás zajímá, přímo současných studentů – živě 🔴📲 na našem Instagramu.

 

Další Q&A chystáme, sledujte instagramový profil @ostravska_uni!

VLOGY studentů a vyučujících o studijních programech:

Podívej se na detailní přehled všech studijních programů na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity a odešli e-přihlášku!