Co musíš vědět před podáním přihlášky

Rozhodnout se, jaký obor studovat, je sice náročné, samotné podání přihlášky ale není žádná věda. Musíš jen vědět, jaký typ, formu a program chceš studovat. Abychom ti s tím pomohli, připravili jsme krátký přehled, který ti vysvětlí a zorientuje tě v základních pojmech spojených právě s vysokoškolským studiem.

Typy studijních programů

 

 

Na vysokých školách se setkáš s více typy studia. Ty jsou rozděleny podle úrovně vysokoškolského vzdělání – hlavní rozdíl je ale v délce studia. Pokud plánuješ jít na vysokou hned po maturitě, bude tě zajímat bakalářské a magisterské studium.

 

Bakalářské studium (získáš titul Bc. či BcA. v případě uměleckého programu) trvá obvykle tři až čtyři roky. Do této kategorie spadá většina oborů na naší univerzitě. Na konci studia tě čeká odevzdání bakalářské práce a bakalářské státnice. Po jejich úspěšném absolvování získáš akademický titul, zda ale budeš pokračovat na navazujícím magisterském oboru je už na tobě.

 

Magisterské studium (získáš titul Mgr., popř. MUDr.) trvá obvykle pět až sedm let. Mezi tyto programy na naší univerzitě patří Učitelství pro ZŠ nebo Všeobecné lékařství. Na konci studia tě obvykle čeká odevzdání magisterské práce a složení státnic (v případě Všeobecného lékařství rigorózní zkouška). U tohoto typu studia titul bakalář nezískáš, za svou píli jsi odměněn až titulem magistra či doktora medicíny.

 

Pokud za sebou již máš studium na vysoké škole, pak se můžeš přihlásit na:

Navazující magisterské studium (získáš titul Mgr. či MgA. v případě uměleckého programu) trvá obvykle dva až tři roky. Pro tento typ studia je nutné mít předchozí bakalářské či jiné magisterské vzdělání. Navazující magisterské studium většinou programově navazuje na předchozí bakalářské studium a prohlubuje již získané znalosti a dovednosti.

 

Doktorské studium (získáš titul Ph.D.) trvá obvykle tři až čtyři roky. Je nejvyšším typem studia na vysoké škole. Je zaměřeno na samostatnou vědeckovýzkumnou, teoretickou či tvůrčí činnost. Pro přihlášení za sebou musíš mít úspěšně dokončené magisterské studium.

Forma studia:

Dalším kritériem při volbě tvého studia je forma. Ta se liší například podle nároků na tvou osobní přítomnost ve škole, ale také benefity, které ti s sebou studentský status přinese.

 

Prezenční (dříve „denní“) – je ta nejběžnější forma studia, kterou si volí většina studentů. Je velice podobná tomu, co znáš ze střední školy. Studenti dochází do školy podle svého rozvrhu. To může být pětkrát nebo i jen třikrát týdně. S touto formou se také pojí nejvíce slev a výhod studentského života, například ubytovací stipendium či sleva na dopravu.

 

Kombinovaná (dříve „dálková“/„večerní“) – studium probíhá většinou jednou týdně nebo co 14 dní. Studenti se pokaždé sejdou na jiném předmětu, kde si během pěti nebo šesti hodin proberou to nejdůležitější a zbytek se už musí naučit sami doma. Tuto formu si často volí ti, kteří již mají zaměstnání, ale hlásí se také studenti hned po maturitě. Status studenta tady s sebou nenese tolik výhod jako u prezenčního studia.

 

Distanční (online) – je speciální forma, která se může vyučovat bez osobní přítomnosti studenta ve výuce. S tímto studiem se můžeš setkat asi častěji v zahraniční než u nás, ale i Ostravská nabízí jeden takový program. A tím je Aplikovaná informatika. Student má za povinnost dostavit se osobně pouze k zápisu a poté k vybraným zkouškám. Učení probíhá prakticky i teoreticky pomocí studijní opory na internetu a za pomocí různých online kurzů.

Studijní program, specializace a sdružené studium

Když už máš představu o typu a formě studia, je načase si zvolit svůj studijní program a případně také jeho specializaci – oboje bude mít hlavní vliv na to, co vlastně budeš studovat. Studijní program je například Instrumentální hra, specializace jsou pak Klavír, Housle nebo Hoboj. Podobně je to taky u programu Environmentální geografie, který můžeš studovat ve specializaci Fyzická geografie, Kartografie a geoinformatika nebo Ochrana a tvorba krajiny. Studijní specializace tedy značí jakousi podkategorii s přesným vymezením a zaměřením programu.

 

Studovat můžeš také dva studijní programy najednou (jeden z nich se bude nazývat major, druhý minor), a to v takzvaném sdruženém studiu. Major je hlavní studovaný program, minor pak ten vedlejší. Na Ostravské univerzitě máme sdružené studium v symetrickém modelu – to znamená, že major a minor jsou z hlediska počtu kreditů, které musíš získat, shodné. Rozdíl je pouze v tom, ve kterém studijním programu vypracuješ závěrečnou práci. Ta se zpracovává vždy v majoru.

 

U názvů některých programů najdeš, že jsou se „zaměřením na vzdělávání“. Jejich studium je předpokladem pro následné navazující magisterské studium Učitelství. Navíc takový major obsahuje také předměty pedagogicko-psychologického zaměření.

Už víš, co si vybereš?

 

  • ■ Víš, co tě baví? Vyber si studijní program podle svých zájmů.
  • ■ Pokud už přesně víš, co chceš studovat, pokračuj na E-přihlášku.
  • ■ Jestli máš tušení, na jakou fakultu míříš, najdi si ji nahoře v nabídce a pokračuj dále – mrkni, jaké oblasti studia a studijní programy fakulta nabízí a vyber si, na jakou dráhu se chceš vydat.
  • ■ Pokud chceš na Ostravskou, ale nevíš přesně, co chceš studovat či čemu se věnovat, anebo si chceš ověřit, že tvoje volba je ta správná, obrať se na Poradenské centrum Ostravské univerzity. Tam ti poskytnou všechny možné informace a díky řadě kreativních nástrojů a technik ti pomohou odhalit skryté předpoklady a správně nasměrovat tvůj talent.
  • ■ Využít můžeš zdarma našich workshopů pro nerozhodnuté uchazeče „Na co se hodím a který obor si mám vybrat?“.

 

A jestli máš zájem o podrobnější popis, více rad, tipů a odkazů, a to vše zpracované v interaktivní formě, doporučujeme ti projít si skvělý Průvodce uchazeče Ostravské univerzity (vyber možnost „Přihlásit se jako host“), který vytvořilo naše Poradenské centrum. Tam najdeš opravdu všechno.