Vyber si podle svých zájmů

Vyber si studium podle toho, co tě zajímá. Studuj, co tě baví, a rozvíjej na Ostravské naplno svůj potenciál.

Bakalářské a magisterské studium

Učitelství

Neučitelská pedagogika

Sport

Přírodní vědy

Matematika - Informatika

Jazyky

Filozofie - Historie - Dějiny umění

Sociologie - Psychologie

Sociální práce a zdravotně-sociální programy

Hudební umění

Výtvarná umění

Zdravotnické a lékařské programy

Studium v cizím jazyce

Navazující magisterské studium

Učitelství

Neučitelská pedagogika

Sport

Přírodní vědy

Matematika - Informatika

Jazyky

Filozofie - Historie - Dějiny umění

Sociální práce a zdravotně-sociální programy

Hudební umění

Výtvarná umění

Zdravotnické a lékařské programy

Studium v cizím jazyce

Doktorské studium

Učitelství

Sport

Přírodní vědy

Matematika - Informatika

Jazyky

Filozofie - Historie - Dějiny umění

Studium v cizím jazyce