Vyber si podle svých zájmů

Zvol si stupeň studia a vyber si studijní oblast podle toho, co tě zajímá. Studuj, co tě baví, a rozvíjej na Ostravské naplno svůj potenciál.

Bakalářské a magisterské studium

Učitelství

Neučitelská pedagogika

Sport

Přírodní vědy

Matematika - Informatika

Jazyky

Filozofie - Historie - Dějiny umění

Hudební umění

Výtvarná umění

Zdravotnické a lékařské programy

Sociální vědy a psychologie

Studium v cizím jazyce

Navazující magisterské studium

Učitelství

Neučitelská pedagogika

Sport

Přírodní vědy

Matematika - Informatika

Jazyky

Filozofie - Historie - Dějiny umění

Hudební umění

Výtvarná umění

Zdravotnické a lékařské programy

Sociální vědy

Studium v cizím jazyce

Doktorské studium

Učitelství

Sport

Jazyky

Filozofie - Historie - Dějiny umění

Sociální vědy

Studium v cizím jazyce