Poradenské centrum & Centrum Pyramida

Ostravská univerzita poskytuje širokou škálu poradenských služeb pro studenty, zájemce o studium i absolventy, a to i ty se specifickými potřebami. Naše služby neustále zlepšujeme, vyhledáváme inovace a přizpůsobujeme měnícím se potřebám a životní situaci každého jednotlivce.

Poradenské centrum

Pro studenty i zájemce o studium

Tady ti poradíme, jak si vybrat správný studijní obor nebo jak se připravit na přijímací řízení. Podpoří tě ale taky po přijímačkách – zkušení poradci ti pomůžou s adaptací na nové prostředí, při řešení nejrůznějších studijních problémů, se zvládáním stresu a bojem s prokrastinací nebo při zvažování přestupu na jiný obor.

 

Díky řadě kreativních nástrojů a technik ti poradci pomohou odhalit skryté předpoklady a správně nasměrovat tvůj talent. A když už máš jasno, připraví tě i prakticky: poradí ti s životopisem, sebeprezentací i s plánováním osobního rozvoje.

Kromě studijního poradenství ti centrum nabízí pomoc v kariérních, psychologických, či sociálně-právních otázkách.

 

Tady zkrátka vždy najdeš odbornou a vstřícnou pomocnou ruku.
Navštiv www.osu.cz/poradenske-centrum a vše se dozvíš.

 

Centrum Pyramida

Podpora studentů se specifickými potřebami

Na Ostravské jdeme vstříc studentům a pomáháme jim bourat bariéry, které by jim ztěžovaly vysokoškolské studium.

Centrum Pyramida proto nabízí své služby osobám se smyslovým a tělesným postižením, se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spektra nebo chronickým a psychickým onemocněním.

Zkušení pracovníci ti poskytnou individuální konzultace, pedagogické a psychologické poradenství, asistenční služby nebo pomoc s řešením úpravy přijímacího řízení.

Jak může být přijímací řízení studentům se specifickými potřebami upraveno? Možností je celá řada:

  • ■ navýšení časové dotace
  • ■ možnost využití speciálních pomůcek (optické nebo elektronické lupy, počítač s hlasovým nebo hmatovým výstupem a další)
  • ■ zajištění tlumočníka do znakového jazyka nebo znakované češtiny
  • ■ zajištění asistenta pro práci s textem
  • ■ zajištění osobní asistence v den konání přijímacího řízení
  • ■ zajištění vhodného formátu zadání přijímacího testu
  • ■ možnost přizpůsobení/změny formy přijímacího řízení (ústní, písemná)
  • ■ zajištění bezbariérovosti

Ke každému studentovi přistupujeme individuálně, stejně tak k jeho potřebám či problémům.

Navštiv www.pyramida.osu.cz a získáš kompletní informace a důležité kontakty.