Tady začíná tvůj příběh

Tvůj příběh, tvoje univerzita.

Poznej blíže Pedagogickou fakultu OU

Nejen předávat vědomosti, ale také pozitivně ovlivňovat výchovu generace, která jednou převezme otěže. Pokud v povolání učitele i ty vidíš důležité a smysluplné poslání, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity je tvou příležitostí naplnit své vize. Díky dlouholeté tradici si fakulta vybudovala pevné zázemí v regionu a získala pro své studenty špičkové pedagogy. Její absolventi tak vstupují na trh práce prvotřídně vybaveni znalostmi i dovednostmi a s titulem z instituce s váženou pověstí.

Co můžeš studovat na PdF OU?

Učitelství pro MŠ

Láká tě pracovat s těmi nejmenšími? Předávat dětem nejen vědomosti, ale také důležité hodnoty a postoje? Zvol si učitelství pro mateřské školy a připrav si půdu pro to, co tě bude v životě bavit a naplňovat.

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Láká tě pracovat s těmi nejmenšími? Předávat dětem nejen vědomosti, ale také důležité hodnoty a postoje? Zvol si učitelství pro 1. stupeň základních škol a připrav si půdu pro to, co tě bude v životě bavit a naplňovat.

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ

Pokud chceš pracovat s mladými lidmi, jednou z možností je právě učitelství. Dobrá zpráva je, že na PdF můžeš vybírat ze spousty různých oblastí a můžeš na víceoborovém studiu kombinovat velmi různorodé obory – co třeba biologie s hudebkou nebo IT s výchovou ke zdraví?

Obory se zaměřením na vzdělávání

Zajímá tě oblast vzdělávání a učitelská profese je tvůj cíl? Tvou volbou by měly být právě obory zaměřené na vzdělávání, které jsou bakalářským stupněm učitelských programů. Můžeš zkombinovat třeba přírodní nebo humanitní vědy s pedagogikou či psychologií. Hledej je pod heslem „Sdružená studia“.

Tělesná výchova a sport, kinantropologie

Baví tě sport a pohybová aktivita? U nás můžeš studovat nejen učitelství nebo trenérství, ale najdeš zde i studijní programy, které v sobě spojují znalosti o pohybu člověka, rekreaci, zdravém životním stylu, sportovních vědách a technologiích. Kombinace praktické výuky v učebnách, na atraktivních sportovištích, v přírodě i v moderních laboratořích nového kampusu na Černé louce je tou pravou cestou, jak můžeš proměnit studium na vysoké škole v zábavu.

Speciální a sociální pedagogika

Pokud chceš pomáhat ve své budoucí profesi těm, kteří neměli tolik štěstí a narodili se například se zdravotním postižením nebo v komunitě žijící na okraji společnosti, obory Speciální pedagogika a Sociální pedagogika jsou tvou příležitostí.

Andragogika

Andragogika je velmi zjednodušeně řečeno vzdělávání dospělých. Často se pojí s osobním růstem jedince nebo jeho začleněním do společnosti, například při náboru nových zaměstnanců ve firmě. Může jít také o oblast rekvalifikačních kurzů či firemního vzdělávání.

Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy

Pokud víš, že výtvarná výchova je tvůj směr, kromě dvouoborového studia v kombinaci s dalším oborem napříč přírodními a humanitními vědami se můžeš rozhodnout také pro jednooborové studium výtvarné výchovy pro střední a základní umělecké školy.

Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání

Pokud chceš učit odborné předměty (například obchod a služby, strojírenství, elektrotechnika a podobně), právě tento obor ti pomůže získat potřebné kompetence.

Live Q&A se studenty Pedagogické fakulty OU na Instagramu

Jaké je studium na PdF v Ostravě? Jací jsou vyučující? Jaké jsou výhody a nevýhody fakulty? Ptali jste se na vše, co vás zajímá, přímo současných studentů – živě 🔴📲 na našem Instagramu.

 

Další Q&A chystáme, sledujte instagramový profil @ostravska_uni!

Katedry představují své studijní programy:

Podívej se na detailní přehled všech studijních programů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a odešli e-přihlášku!