Staň se skutečným influencerem

Na Ostravské máme stále otevřeno!

Poznej Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity

▼▼▼

Nejen předávat vědomosti, ale také pozitivně ovlivňovat výchovu generace, která jednou převezme otěže. Pokud v povolání učitele i ty vidíš důležité a smysluplné poslání, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity je tvou příležitostí naplnit své vize. Díky dlouholeté tradici si fakulta vybudovala pevné zázemí v regionu a získala pro své studenty špičkové pedagogy. Její absolventi tak vstupují na trh práce prvotřídně vybaveni znalostmi i dovednostmi a s titulem z instituce s váženou pověstí.

Co můžeš studovat na PdF OU?

Učitelství pro MŠ

Láká tě pracovat s těmi nejmenšími? Předávat dětem nejen vědomosti, ale také důležité hodnoty a postoje? Zvol si učitelství pro mateřské školy a připrav si půdu pro to, co tě bude v životě bavit a naplňovat.

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Láká tě pracovat s těmi nejmenšími? Předávat dětem nejen vědomosti, ale také důležité hodnoty a postoje? Zvol si učitelství pro 1. stupeň základních škol a připrav si půdu pro to, co tě bude v životě bavit a naplňovat.

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ

Pokud chceš pracovat s mladými lidmi, jednou z možností je právě učitelství. Dobrá zpráva je, že na PdF můžeš vybírat ze spousty různých oblastí a můžeš na víceoborovém studiu kombinovat velmi různorodé obory – co třeba biologie s hudebkou nebo IT s výchovou ke zdraví?

Obory se zaměřením na vzdělávání

Zajímá tě oblast vzdělávání, učitelská profese je tvůj cíl? Tvou volbou by měly být právě obory zaměřené na vzdělávání, které jsou bakalářským stupněm učitelských programů. Můžeš zkombinovat třeba přírodní nebo humanitní vědy s pedagogikou či psychologií. Hledej je pod heslem „Sdružená studia“.

Sport, zdraví, trenérství

Milovníkům sportu se nabízí nejen studium Tělesné výchovy v kombinaci s dalším oborem pro učitelství a vzdělávání, ale také například Trenérství a sportovní výkonnost nebo studium Pohybové aktivity, rekreace a zdraví. A pokračovat můžeš třeba až na doktorské studium Kinantropologie, kde se lidský pohyb, zdraví a fyzická kondice stávají předmětem vědeckého bádání.

Speciální a sociální pedagogika

Pokud chceš pomáhat ve své budoucí profesi těm, kteří neměli tolik štěstí a narodili se například se zdravotním postižením nebo v komunitě žijící na okraji společnosti, obory Speciální pedagogika a Sociální pedagogika jsou tvou příležitostí.

Andragogika

Andragogika je velmi zjednodušeně vzdělávání dospělých. Často se pojí s osobním růstem jedince nebo jeho začleněním do společnosti, například při náboru nových zaměstnanců ve firmě. Může jít také například o oblast rekvalifikačních kurzů či firemního vzdělávání.

Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy

Pokud víš, že výtvarná výchova je tvůj směr, kromě dvouoborového studia v kombinaci s dalším oborem napříč přírodními a humanitními vědami se můžeš rozhodnout také pro jednooborové studium výtvarné výchovy pro střední a základní umělecké školy.

Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání

Pokud chceš učit odborné předměty (např. obchod a služby, strojírenství, elektrotechnika a podobně), právě tento obor ti pomůže získat potřebné kompetence.

Dny otevřených dveří

Děkujeme všem návštěvníkům našich Dnů otevřených dveří Pedagogické fakulty OU za zapojení a za návštěvu – online 11. ledna i prezenčně 28. ledna 2022.

Live Q&A se studenty Pedagogické fakulty OU na Instagramu

Jaké je studium na PdF v Ostravě? Jací jsou vyučující? Jaké jsou výhody a nevýhody fakulty? Ptali jste se na vše, co vás zajímá, přímo současných studentů – živě 🔴📲 na našem Instagramu. Pokud jste nebyli u toho, udělejte si pohodu u záznamu.

Katedry představují své studijní programy:

Podívej se na detailní přehled všech studijních programů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a odešli e-přihlášku!