Tady začíná tvůj příběh

Tvůj příběh, tvoje univerzita.

Poznej blíže Filozofickou fakultu OU

Pro ty, co chtějí nad tématy přemýšlet, rozvíjet své kritické myšlení, a upevňovat tak hodnotovou orientaci v dnešním postmoderním světě. Pro ty je tady Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Zakládá si na přátelském a vstřícném přístupu ke svým studentům, kterým nabízí široké možnosti seberealizace vysoko nad rámec studia a studovaného oboru. Ať už si vybereš jazyky, historii nebo třeba psychologii, Filozofická fakulta Ostravské univerzity bude dobrým místem k rozvíjení tvého potenciálu.

Co můžeš studovat na FF OU?

Cizí jazyky

Studuj anglickou, francouzskou, německou, polskou, španělskou či ruskou filologii nebo všechny tyto jazyky pro odbornou a profesní komunikaci, kde je studium více zaměřeno na praxi. Studenti se zájmem o reálie a kulturu antiky a středověku mohou studovat také latinský jazyk a kulturu, který jim mimo jiné napomůže k pochopení původu a gramatiky románských jazyků či jim přiblíží odbornou terminologii mnoha oborů. Všechny jazyky lze studovat i dvouoborově (tzv. sdružené studium) v kombinaci s dalšími humanitními, společenskými nebo přírodními vědami. Pokud uvažuješ o učitelské profesi, nabízí se také možnost studovat jazyk se zaměřením na vzdělávání.

Český jazyk a literatura

Pokud je pro tebe tvá mateřština jazykem nejdražším, vydej se na cestu jejího hlubšího poznání. Kromě studijního programu Český jazyk a literatura si můžeš češtinu vybrat i se zaměřením na vzdělávání nebo jako dvouoborové studium v kombinaci s humanitními, společenskými nebo přírodními vědami.

Historie a dějiny umění

Historie, Kulturní dějiny, Dějiny umění, Hospodářské a sociální dějiny, Památková péče – to jsou jen některé z možností, které FF OU nabízí milovníkům historie, umění, industriálu a památek. To vše je možné studovat ve vzájemné kombinaci nebo společně s jazyky či dalšími vědami. Získané vědomosti a dovednosti využiješ nejen v učitelské profesi, ale také v médiích, památkové péči, ve státní správě i v soukromém sektoru.

Filozofie

Filozofie je matkou všech věd. Studium filozofie tě naučí v dnešní době velmi ceněným dovednostem: argumentaci, kritickému a analytickému myšlení, logice či práci s prameny. A to jsou také v komerční sféře základní předpoklady úspěšné cesty do těch nejvyšších pozic. Dalšími možnostmi uplatnění jsou jakékoli profese spojené s komunikací či hlubší analýzou dat a informací.

Sociologie

Výsledky sociologických výzkumů nejenže fascinují, ale mohou být zásadním podkladem pro sledování řady společenských trendů, jevů a změn. Proto má studium sociologie obrovský smysl. Stává se základem k pochopení dynamicky se měnící společnosti a prostředkem jejího pozitivního ovlivňování.

Psychologie

Pokud jsi empatický člověk a chceš pomáhat lidem, psychologie je výbornou volbou. Na FF OU jsou navíc odborníci zabývající se zajímavými tématy, jako je například terapie tmou, drogová závislost, šikana na školách, duševní hygiena a mnoho dalších. A ani studenti nejsou pozadu – vydávají vlastní časopis a organizují setkání se světovými kapacitami psychologie. Psychologii lze studovat pouze jednooborově.

Live Q&A se studenty Filozofické fakulty OU na Instagramu

Jaké je studium na FF v Ostravě? Jací jsou vyučující? Jaké jsou výhody a nevýhody fakulty? Ptali jste se na vše, co vás zajímá, přímo současných studentů – živě 🔴📲 na našem Instagramu.

 

Další Q&A chystáme, sledujte instagramový profil @ostravska_uni!

Katedry představují své studijní programy:

Podívej se na detailní přehled všech studijních programů na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a odešli e-přihlášku!

A ještě něco. Humanitní a společenskovědní obory nejsou zbytečné. Naopak. Dynamické proměny současného světa si žádají odborníky, kteří mu rozumí. Takové, kteří umí číst mezi řádky. Roste proto zájem o schopné politology, psychology, sociology, jazykovědce i další absolventy filozofických fakult. Protože těch si jejich zaměstnavatelé cení také pro kritické a analytické myšlení, široký rozhled i skvělé vyjadřování, samostatné rozhodování a schopnost vést tým. Více o tom, co vše můžeš dokázat s vysokoškolským humanitním vzděláním, najdeš na humanitky.cz.