Navrch mají ti, kteří čtou mezi řádky

Dny otevřených dveří ONLINE | 7. 1. 2022

Poznej Filozofickou fakultu Ostravské univerzity

Pro ty, co chtějí nad tématy přemýšlet, rozvíjet své kritické myšlení a upevňovat tak hodnotovou orientaci v dnešním postmoderním světě. Pro ty je tady Filozofická fakulta Ostravské univerzity. Zakládá si na přátelském a vstřícném přístupu ke svým studentům, kterým nabízí široké možnosti seberealizace vysoko nad rámec studia a studovaného oboru. Ať už si vybereš jazyky, historii nebo třeba psychologii, Filozofická fakulta Ostravské univerzity bude dobrým místem k rozvíjení tvého potenciálu.

Co můžeš studovat na FF OU?

Cizí jazyky

Můžeš studovat anglickou, francouzskou, německou, polskou, španělskou, ruskou či latinskou filologii. Všechny tyto jazyky s výjimkou latiny lze studovat také pro odbornou a profesní komunikaci, kde je studium více zaměřeno na praxi. Jazyky lze studovat i dvouoborově (tzv. sdružené studium) v kombinaci s dalšími humanitními, společenskými nebo přírodními vědami. Pokud uvažuješ o učitelské profesi, nabízí se také možnost studovat jazyk se zaměřením na vzdělávání.

Český jazyk a literatura

Pokud je pro tebe tvá mateřština jazykem nejdražším, můžeš se vydat na cestu jejího hlubšího poznání. Kromě studijního programu Český jazyk a literatura si můžeš češtinu vybrat i se zaměřením na vzdělávání nebo jako dvouoborové studium v kombinaci s humanitními, společenskými nebo přírodními vědami.

Historie a dějiny umění

Historie, Kulturní dějiny, Dějiny umění, Hospodářské a sociální dějiny, Památková péče se zaměřením na technické památky – to jsou jen některé z možností, které FF OU nabízí milovníkům historie. Studium na Filozofické fakultě OU tě přípraví pro praxi přesně v té oblasti historie, která tě zajímá a baví nejvíc.

Filozofie

Studium filozofie tě naučí v dnešní době velmi cenným dovednostem: argumentaci, kritickému myšlení, logice či práci s prameny. A to jsou v komerčním světě základní předpoklady úspěšné cesty do těch nejvyšších pozic. Dalšími možnostmi uplatnění jsou jakékoli pozice spojené s komunikací.

Sociologie

Výsledky sociologických výzkumů nejen že fascinují, ale mohou být zásadním podkladem pro společenskou změnu. Proto má studium sociologie obrovský smysl. Stává se základem k pochopení společnosti a prostředkem jejího pozitivního ovlivňování.

Psychologie

Pokud jste empatický člověk a láká vás lidem pomáhat, psychologie je výbornou volbou. Na FF OU jsou navíc odborníci zabývající se zajímavými tématy, jako je například terapie tmou, drogové závislosti, šikanou na školách, duševní hygienou a mnoha dalšími. A ani studenti nejsou pozadu – vydávají vlastní časopis a organizují setkání se světovými kapacitami psychologie. Psychologie lze studovat pouze jednooborově.

Katedry představují své studijní programy:

Live Q&A se studenty:

Podívej se na detailní přehled všech studijních programů na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a odešli e-přihlášku do 15. března 2022!