Tady začíná tvůj příběh

Tvůj příběh, tvoje univerzita.

Poznej blíže Fakultu umění OU

Fakulta umění Ostravské univerzity si zakládá na otevřeném, svobodném a stimulujícím prostředí. Pro své studenty aktivně vytváří reálné klima hudebního i výtvarného provozu a vyhledává další příležitosti pro realizaci jejich vlastních projektů. Nízké počty studentů umožňují intenzivní spolupráci i osobní přístup mezi studenty a akademiky, v jejichž řadách najdete jména v Česku i ve světě uznávaných umělců. V neposlední řadě Fakulta umění nabízí široké možnosti vycestování do zahraničí.

Co můžeš studovat na FU OU?

Grafický design a vizuální komunikace

Ateliér grafického designu – koncepce výuky se zaměřuje především na umělecký provoz a odráží jeho potřebu po designérech s uceleným přehledem, schopností širší analýzy a realizace díla v kulturní nebo jiné společenské oblasti. Budeš zkoumat a prezentovat různé strategie chápání designu v souvislostech celé hmotné i nehmotné kultury.

Produkce v kulturních a kreativních odvětvích

Při studiu Produkce v kulturních a kreativních odvětvích získáš klíčové znalosti pro výkon manažerských funkcí v oblastech uměleckého provozu a podnikatelské činnosti.

Komorní hra

Studijní program Komorní hra ti poskytne dostatečný prostor obklopit se nejen stěžejními hudebními díly světových autorů. Hlásit se mohou jak jednotlivci, tak již fungující komorní ansámbly.

Grafika a kresba

Při studiu v ateliéru grafiky se zaměříš na tvorbu a práci jak s klasickými grafickými technikami (tisk z výšky, tisk z hloubky), tak novými grafickými technikami (serigrafie, ofset, digitální technologie). V ateliéru kresby je fenomén kresby vnímán v zásadě trojím způsobem: jako tradiční studijní disciplína, jako specifické médium vytváření uměleckého díla a jako nástroj výtvarného myšlení.

Intermediální umění

Studijní program Intermediální umění ti nabízí širokou nabídku specializací se společným cílem – vychovat svobodnou tvůrčí osobnost, jež má ujasněny vlastní zásadní principy a životní postoje.

Dechové nástroje

Rozvíjej své dovednosti i umělecky tvůrčí a osobitý přístup k formě a obsahu hudebního díla. Získej umělecko- interpretační úroveň ve hře na nástroj, která ti umožní uměleckou kariéru.

Strunné nástroje

Interpretovat budeš skladby od minulých staletí až po současnost, budeš rozvíjet nejen tvůrčí, ale také intelektuální schopnosti a vytvoříš si vlastní osobitý přístup k formě i obsahu hudebního díla.

Zpěv

Opera, opereta, muzikál, divadla, sbory i komorní vokální ansámbly jsou sférami možného uplatnění. Další možností je pracovat v produkci, koncertních agenturách, hudebních vydavatelstvích a podobně.

Klávesové nástroje

Staň se profesionálním korepetitorem, sólistou či členem komorního souboru. Uplatnění najdeš také v kulturních organizacích, veřejných institucích, televizích, rozhlasech nebo koncertních agenturách.

Malba

Studovat můžeš ve dvou ateliérech: ateliér Malba 1 směřuje studenta k pochopení a uchopení fenoménu malby napříč dějinami umění a k následnému hledání současné podoby malby, ateliér Malba 2 má konceptuální a intermediální přesahy. Budeš pracovat na tematických klauzurních úkolech, které rozvíjí výtvarné cítění a myšlení stejně jako technické a technologické dovednosti.

Sochařství – volná tvorba

Studium je založeno na poznávání sochařských principů používaných od nepaměti. Osvojení tvůrčích návyků a pravidel ti přinese potřebnou jistotu, umožní ti být v budoucnu zcela svobodný ve vlastní tvorbě, a vystavět díky tomu svůj jedinečný příběh, kterým dokážeš obohatit současný umělecký a společenský prostor.

Live Q&A se studenty Fakulty umění OU na Instagramu

Jaké je studium na FU v Ostravě? Jací jsou vyučující? Jaké jsou výhody a nevýhody fakulty? Ptali jste se na vše, co vás zajímá, přímo současných studentů – živě 🔴📲 na našem Instagramu.

 

Další Q&A chystáme, sledujte instagramový profil @ostravska_uni!

Katedry a ateliéry Fakulty umění OU:

Podívej se na detailní přehled všech studijních programů na Fakultě umění Ostravské univerzity a odešli e-přihlášku!